Wpisy

 • wtorek, 12 września 2017
  • notatka kl.4 i 5, może też 6i7

   Oto notatką z lekcji 12.09

    

   -każde wypracowanie powinno zaczynać się wprowadzeniem, czyli zdaniem dotyczącym całości pracy, np.: Tegoroczne wakacje uważam za udane!

   -każde wypracowanie powinno mieć wstęp, rozwinięcie, zakończenie,

   -wstęp i zakończenie powinny być 3 razy krótsze niż rozwinięcie,

   -każdą część kompozycyjną należy oddzielić akapitem,

   -im dłuższa praca, tym więcej akapitów,

   -rozwinięcie powinno mieć przynajmniej 3 akapity,

   -akapit to oddzielna myśl tekstu, ale spójna (łącząca się) z poprzednią myślą(akapitem), np. jeżeli poprzedni akapit kończy się informacją, że wróciliśmy do domu, to kolejny akapit powinien dotyczyć naszego pobytu w domu,

   -praca będąca opowiadaniem, powinna zawierać informacje dotyczące czasu (np.pod koniec czerwca, na początku lipca, w połowie sierpnia, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego,30 sierpnia…), miejsca (w górach, w Zakopanem, nad Morzem Bałtyckim, w Czarnogórze….), zdarzeń (co tam gdzieś robiliśmy), bohaterów (rodzice, znajomi, rodzina…), okoliczności (jak, gdzie, kiedy, co…. – wybrane szczegóły),

    

   13.09

   -praca powinna zawierać elementy opisu, może charakterystyki, dialog (krótki),

   -wypracowanie powinno być poprawne pod względem: ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym (odmiana wyrazów), składniowym (budowa wypowiedzi, odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu), słownikowym (odpowiednie wyrazy – kot nie kod pocztowy), frazeologicznym (właściwie przytoczone powiedzenia), rzeczowym (treści zgodne z faktami, np. lekturą, położeniem geograficznym),

   -praca powinna być czytelnie napisana i wyglądać estetycznie (czysto, bez poprawek). 

    dla klas 5-7

   Prace podpisane przez rodzica należy zwrócić.

   Jak poprawić błędy? – na kartkach

   Ortograficzne- znaleźć zasadę i zapisać ją oraz wyraz poprawnie, jeżeli nie ma zasady – dany wyraz zapisać 5 razy.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   jola-122
   Czas publikacji:
   wtorek, 12 września 2017 14:27
 • niedziela, 03 września 2017
 • wtorek, 18 kwietnia 2017
 • czwartek, 02 marca 2017
 • wtorek, 08 listopada 2016
  • Konkurs c.d.

   Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.

   1)               wykorzystuje wiedzę o języku poprzez

   a)      rozpoznawanie wypowiedzeń oznajmujących, pytających, rozkazujących.

   b)      rozpoznawanie zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych, złożonych oraz równoważnika  zdania.

   c)      budowanie wskazanych wyżej wypowiedzeń i ich przekształcanie.

   d)     wskazywanie i tworzenie podmiotu, orzeczenia, przydawki, dopełnienia i okolicznika.

   e)      rozróżnianie rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika, przysłówka.

   f)       określanie form przypadków, liczb, czasów, osób, trybów i rodzajów gramatycznych.

   g)      stosowanie poprawnych form gramatycznych wyrazów odmiennych.

   h)      rozpoznawanie i poprawne stosowanie w tekście czasowników w trybach: orzekającym, przypuszczającym, rozkazującym.

   i)        dostrzeganie językowych sposobów oddziaływania na odbiorcę, w tym wskazywanie
   w tekście elementów perswazji i manipulacji.

   2)               wykorzystuje wiedzę o języku dla podkreślenia dbałości o kulturę słowa.

   3)               tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych:

   a)      opowiadanie;

   b)      opis przedmiotu, opis postaci;

   c)      ogłoszenie, zawiadomienie;

   d)     zaproszenie;

   e)      list prywatny;

   f)       pamiętnik, dziennik;

   g)      notatka w różnej formie (np. notatka encyklopedyczna, plan, mapa myśli);

   h)      tekst reklamowy;

   i)        wypowiedź z elementami opinii i oceny;

   j)        prosty artykuł dziennikarski zawierający relację ze zdarzeń.

   4)               sporządza odtwórczy i twórczy plan ramowy oraz szczegółowy.

   5)               dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, przekształca stylistycznie.

   6)               stosuje środki językowe wzbogacające styl wypowiedzi, rozpoznaje je i nazywa,
   np. : porównania, funkcjonalne powtórzenia, ironię, wyolbrzymienia, neologizmy

    (bez konieczności znajomości tego terminu).

   7)               zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym poprawnie zapisuje nazwy własne

   oraz  rzeczowniki pospolite, tytuły książek i czasopism.

   8)               wykorzystuje wiedzę na temat budowy i zastosowania słowników: ortograficznego, języka polskiego, frazeologicznego, encyklopedii oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

    

   III. Literatura

        1. Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.
        2. A. Czerwińska-Rydel, Fotel czasu, Warszawa 2013.

        3. Ł. Wierzbicki, Machiną przez Chiny, Warszawa 2014 (dostępny audiobook).

        4. Znajomość treści zamieszczonych na stronie internetowej: www.lukaszwierzbicki.pl

        w zakładkach: Machiną przez Chiny; Powstaje książka.

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   jola-122
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 listopada 2016 12:53